Ετήσια αρχεία: 2014


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 – 2020

Το ελληνικό ΕΣΠΑ είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των «28» που εγκρίνει η Κομισιόν (μετά της Δανίας και της Γερμανίας), γεγονός που όπως σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης είναι αποτέλεσμα της έγκαιρης προετοιμασίας, που ξεκίνησε ενάμιση χρόνο πριν και παράλληλα της καλής συνεργασίας και διαβούλευσης με τις 13 περιφέρειες, […]


Grundtvig –Art of the Start Project -μέρος ΙΙ

Σε συνέχεια του προγράμματος Grundtvig –Art of the Start Project  ,θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση στο El-Rompidoτης Ισπανίας  στις  2-4 Ιουνίου 2014. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν έξι οργανισμοί από Αγγλία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισπανία και Ελλάδα. Από τον την Ελλάδα θα συμμετέχουν τρία μέλη του οργανισμού Όραμα Θεσπρωτίας. Το θέμα της […]


ΤΟΠΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ: «380052» Η εγκεκριμένη Πράξη αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στo Νομό Θεσπρωτίας και θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενδογενής Θεσπρωτική Ανάπτυξη».   ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΑΣ) Επωνυμία ΑΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επωνυμία ΑΣ στα αγγλικά: ENDOGENOUSTHESPROTIANGROWTH Συντονιστής φορέας και μέλη […]


Κοινωνική Οικονομία

ΣΥΝΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ: Θανάση Μπούση , Δ/ντη Κ.ΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΠΡΩΤΙΑΣ     ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Είναι το Σύνολο των Οικονομικών Επιχειρηματικών ,Παραγωγικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ,των οποίων σκοπός και από το ΚΑΤΑΣΤΣΤΙΚΟ τους είναι η επιδίωξη Συλλογικού Οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων Κοινωνικών […]


Συμμετοχή σε δύο Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ιταλία

1η   Αποστολή Διοργανωτής Φορέας : South Europe Youth Forum Italy Youth Action 1.1 –in Lecce ,Italy   Topic: AN EYE ON INCLUSION   Dates: March 24 – 31- 2014 Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο ΛΕΤΣΕ της Ιταλίας  από 24ως 31 Μαρτίου 2014   και θα συμμετέχουν τριάντα(30) νέοι, έξι από κάθε […]


Youth Exchange in Lecce

Το Όραμα Θεσπρωτίας όπως και σε προηγούμενες αποστολές έχει θεσπίσει μια ανοιχτή διαδικασία ώστε  το 50% των συμμετεχόντων να είναι νέοι που δεν έχουν ξαναλάβει μέρος σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές ομάδες και στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία. Όσοι ενδιαφέρεστε σύμφωνα και με τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορείτε να στείλετε […]