Ημερήσια αρχεία: Φεβρουάριος 15, 2014


Youth Exchange in Lecce

Το Όραμα Θεσπρωτίας όπως και σε προηγούμενες αποστολές έχει θεσπίσει μια ανοιχτή διαδικασία ώστε  το 50% των συμμετεχόντων να είναι νέοι που δεν έχουν ξαναλάβει μέρος σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές ομάδες και στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία. Όσοι ενδιαφέρεστε σύμφωνα και με τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορείτε να στείλετε […]