Ημερήσια αρχεία: Μάρτιος 13, 2014


Συμμετοχή σε δύο Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ιταλία

1η   Αποστολή Διοργανωτής Φορέας : South Europe Youth Forum Italy Youth Action 1.1 –in Lecce ,Italy   Topic: AN EYE ON INCLUSION   Dates: March 24 – 31- 2014 Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο ΛΕΤΣΕ της Ιταλίας  από 24ως 31 Μαρτίου 2014   και θα συμμετέχουν τριάντα(30) νέοι, έξι από κάθε […]