Ημερήσια αρχεία: Μάιος 28, 2014


Κοινωνική Οικονομία

ΣΥΝΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ: Θανάση Μπούση , Δ/ντη Κ.ΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΠΡΩΤΙΑΣ     ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Είναι το Σύνολο των Οικονομικών Επιχειρηματικών ,Παραγωγικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ,των οποίων σκοπός και από το ΚΑΤΑΣΤΣΤΙΚΟ τους είναι η επιδίωξη Συλλογικού Οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων Κοινωνικών […]