Ημερήσια αρχεία: Μάιος 29, 2014


Grundtvig –Art of the Start Project -μέρος ΙΙ

Σε συνέχεια του προγράμματος Grundtvig –Art of the Start Project  ,θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση στο El-Rompidoτης Ισπανίας  στις  2-4 Ιουνίου 2014. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν έξι οργανισμοί από Αγγλία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισπανία και Ελλάδα. Από τον την Ελλάδα θα συμμετέχουν τρία μέλη του οργανισμού Όραμα Θεσπρωτίας. Το θέμα της […]


ΤΟΠΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ: «380052» Η εγκεκριμένη Πράξη αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στo Νομό Θεσπρωτίας και θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενδογενής Θεσπρωτική Ανάπτυξη».   ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΑΣ) Επωνυμία ΑΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επωνυμία ΑΣ στα αγγλικά: ENDOGENOUSTHESPROTIANGROWTH Συντονιστής φορέας και μέλη […]