Ημερήσια αρχεία: Απρίλιος 10, 2015


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1.Διεθνείς κατασκηνώσεις εθελοντικής εργασίας στον Νότο της Γαλλίας και την Κροατία, σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές .Συνολικά   υπάρχουν 17 κατασκηνώσεις εργασίας   (3 είναι για ηλικίες 16-17 ετών) , που προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανακαλύψουν την υπέροχη περιφερειακή κληρονομιά και να απολαύσουν μια μοναδική ανθρώπινη […]


SUMMER 2015 – VOLUNTEERING

SUMMER 2015   – VOLUNTEERING International   volunteer work camp in the South of France and Croatia, in partnership with national, regional and local authorities .In all there are 17 work camps   (3 are 16-17 years old ) offering participants the chance to discover a wonderful regional heritage and to enjoy a […]