ΤΟΠΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ: «380052»

Η εγκεκριμένη Πράξη αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στo Νομό Θεσπρωτίας και θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενδογενής Θεσπρωτική Ανάπτυξη».

  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΑΣ)

 1. Επωνυμία ΑΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επωνυμία ΑΣ στα αγγλικά: ENDOGENOUSTHESPROTIANGROWTH
 2. Συντονιστής φορέας και μέλη σύμπραξης
 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» (Συντονιστής)
 • ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 • ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 • ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (6ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ)
 • ASSET ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
 1. Διεύθυνση ΑΣ / Συντονιστή φορέα:

Παλιό Λιμάνι, 46100, Ηγουμενίτσα

 1. Υπεύθυνος για πληροφορίες εκ μέρους του Συντονιστή φορέα:

Μπούσης Αθανάσιος

 1. Τηλέφωνο: 26650 27728 / 6932662300 Fax: 26650 27738

Email: campain@otenet.gr

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει επιγραμματικά τις ακόλουθες δράσεις:

–  Δράση 1: Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε OneStopShop

–  Δράση 2: Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς φορείς

–  Δράση 3: Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Συμπράξεις

–  Δράση 4: Κατάρτιση – Επιμόρφωση Ωφελουμένων

–  Δράση 5: Προσέγγιση και Κινητοποίηση Ομάδων Στόχου

–  Δράση 6: Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση

–  Δράση 7: Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων

–  Δράση 8: Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Υποστήριξης προς τους Εργοδότες

–  Δράση 9: Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση

–  Δράση 10: Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης

  ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Περιοχή Παρέμβασης περιλαμβάνει το Νομό Θεσπρωτίας και παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα που μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Ο Νομός Θεσπρωτίας καλύπτει το βορειοδυτικό τμήμα της περιφέρειας Ηπείρου, με έκταση 1.515 τ.χλμ και πληθυσμό 43.660 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (πηγή: ΕΣΥΕ).

Πρωτεύουσα του νομού είναι η Ηγουμενίτσα, που αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Στην επικράτειά του με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 περιλαμβάνει τρεις Δήμους:

 • Δήμος Ηγουμενίτσας με έδρα την Ηγουμενίτσα αποτελούμενος από τις Δημοτικές Ενότητες Ηγουμενίτσης, Συβότων, Μαργαριτίου, Παραποτάμου και την κοινότητα Πέρδικας.
 • Δήμος Σουλίου με έδρα την Παραμυθιά και ιστορική έδρα τη Σαμονίδα Σουλίου αποτελούμενος από τις Ενότητες Παραμυθιάς, Αχέροντα και την κοινότητα Σουλίου.
 • Δήμος Φιλιατών με έδρα τις Φιλιάτες αποτελούμενος από τις Δημοτικές Ενότητες Φιλιατών και Σαγιάδας.

Η Θεσπρωτία είναι περιοχή κατεξοχήν ορεινή και σχηματίζεται από τις δυτικές οροσειρές της Πίνδου που βαθμιαία χαμηλώνουν προς τη θάλασσα και από στενόμακρες κοιλάδες, ανάμεσα στις οροσειρές. Οι πεδινές περιοχές στα παράλια, οι πεδιάδες που έχουν σχηματισθεί από τις προσχώσεις των ποταμών Καλαμά και Αχέροντα και στην ενδοχώρα οι κοιλάδες των ίδιων ποταμών και των παραποτάμων τους καλύπτουν μόλις το 5% της συνολικής έκτασης του νομού. Παρόλο που μεγάλο μέρος των ακτών είναι απότομες, πολλοί μικροί κόλποι εναλλάσσονται με μεγαλύτερους, αποτελώντας το προγεφύρωμα της Ελλάδας προς την Ιταλία -«πρόσκεινται της Ελλάδος προς την Ιταλία» (Πολύβιος)- χαρίζοντάς της δίκαια το χαρακτηρισμό «ευλίμενος Θεσπρωτία» που διέσωσε η αρχαία γραπτή παράδοση.

Παράλληλα η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει και αρκετά προβλήματα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

 • Αύξηση ανεργίας και υποαπασχόλησης
 • Μείωση της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας λόγω της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης
 • Κυριαρχία παραδοσιακών κλάδων έντασης εργασίας και χαμηλής εξειδίκευσης
 • Χαμηλό επίπεδο τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων
 • Χαμηλή επιχειρηματικότητα «υψηλών προσδοκιών» και μικρή ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών
 • Έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης

  Workshop από το ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ στις 7 Οκτωβρίου 2013 στο seleykos palace (2) (1) - Αντίγραφο

  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στα πλαίσια της παρέμβασης και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 90 Ωφελούμενους, ενώ τα επιμέρους αποτελέσματα του Σχεδίου αναλύονται ως εξής:

Σύνολο ωφελουμένων: 90 ωφελούμενοι

Εκ των οποίων:

 • 70 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων)
 • 5 ωφελούμενοι θα προσληφθούν  σε επιχειρήσεις
 • 7 ωφελούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  στον ιδιωτικό τομέα
 • 3 ωφελούμενοι θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα
 • 5 ωφελούμενοι (νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι ΟΓΑ) θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης

Αριθμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές:

 • 7 Κοινωνικές Επιχειρήσεις
 • 70 απασχολούμενοι

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους:

 • 70 θέσεις απασχόλησης

Αριθμός ωφελουμένων γυναικών:

 • 45 ωφελούμενες

Αριθμός ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών)

 • 25 ωφελούμενοι

Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο πρωτογενής τομέας και η επεξεργασία προϊόντων του (ατομικές και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις για δενδροκαλλιέργειες, οπωροκηπευτικά, αρωματικά φυτά, βιολογικές καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες – υδατοκαλλιέργειες, τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, παραδοσιακά επαγγέλματα σχετιζόμενα με τον πρωτογενή τομέα) και ο τριτογενής τομέας κυρίως, τουρισμός με έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό, πράσινα επαγγέλματα, προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας και ομορφιάς, υποστήριξη τουρισμού κρουαζιέρας, υπηρεσίες εστίασης – Μεσογειακή διατροφή, logistics κλπ).

  ΚοινΣΕπ ΠΟΥ ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Στα πλαίσια της εγκεκριμένης πράξης έχει σχεδιαστεί η σύσταση των παρακάτω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 Συνεταιρισμός παραγωγής και συσκευασίας παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων.

 Συνεταιρισμός εξειδικευμένων αγροτικών προϊόντων.

 Συνεταιρισμός δραστηριοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα.

 Κοινωνική Επιχείρηση Συλλογικού Σκοπού Καθαρισμού Κτιρίων.

 Κοινωνική Επιχείρηση Συλλογικού Σκοπού Καθαρισμού Εξωτερικών Χώρων.

 Κοινωνική Επιχείρηση Παντεχνιτών.

 Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

 1 

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *