Προφίλ


ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με Περιφερειακή Διάσταση.

Έτος ίδρυσης: 2008

Διοικείται από 5 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ψηφίζεται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη του Συλλόγου, οι οποίοι φυσικά προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ:

 • Η ανάληψη Πρωτοβουλιών για Υλοποίηση εκδηλώσεων και άλλων  δραστηριοτήτων, συνέδρια -σεμινάρια -εκπαιδευτικά προγράμματα –κοινωνικές δράσεις κ.λ.π     που θα συμβάλλουν στην ενημέρωση ,πληροφόρηση  και ενεργοποίηση των μελών της Τοπικής Κοινωνίας για συμμετοχικές ενέργειες.
 • Πρωταρχικός στόχος η ενημέρωση για ζητήματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  καθώς και για τις  Εθνικές πολιτικές  και τις πολιτικές της Ε.Ε που αφορούν τομείς Κοινωνικής , Οικονομικής, Περιβαλλοντικής,, Περιφερειακής ,Πολιτιστικής Πολιτικής ,τα προβλήματα της Νεολαίας της Γυναίκας  και των  Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων με ιδιαιτερότητες.
 • Ιδιαίτερη διερεύνηση γίνεται στους τρόπους που εφαρμόζονται  σε Εθνικό ,Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο αυτές οι Πολιτικές.

Σημαντικότερες Ενέργειες &Δράσεις :

 • ü    -Ενημερωτικές εκστρατείες ,σεμινάρια,, διαλέξεις,, θεματικές εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 • ü    -Υποστήριξη τοπικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών.
 • ü    -Ενέργειες ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού-Δια Βίου Μάθησης & Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • ü    Ανάληψη Δράσεων σε Τοπικό, Εθνικό  και Διεθνές Επίπεδο για ζητήματα(θέματα) που αφορούν στο Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, Κοινωνικές Πρωτοβουλίες.
 • ü    Πρωτοβουλίες και Δράσεις για τη Νεολαία και τη Γυναίκα.
 • ü    Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας και των Θεμελιωδών Αρχών της Ε.Ε
 • ü    Προστασία της ελεύθερης Ανάπτυξης της Προσωπικότητας ανεξαρτήτου φυλής και φύλλου και Ενίσχυση της Συμμετοχικής Δημοκρατίας με στόχο την Κοινωνική Πρόοδο, Αλληλεγγύη και παγίωση της Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα στους Λαούς του Κόσμου.

Τα Βασικότερα  Μέσα για την υλοποίηση αυτών των σκοπών :

 • v    Οργάνωση Ημερίδων, Διαλέξεων, Συνεδρίων και Ανοιχτών Συζητήσεων για ενδιαφέροντα ή επίκαιρα θέματα.
 • v    Δημιουργία Ομάδων Επεξεργασίας και ανάλυσης συγκεκριμένων θεμάτων.
 • v    Έκδοση ενημερωτικού υλικού ,έντυπου και ηλεκτρονικού.
 • v    Συμμετοχή Πολιτών και Ειδικών σε Εθνικά και Διεθνη  δίκτυα στα πλαίσια προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από Ε.Ε.
 • v    Ενημερωτικέ δράσεις για τις Πολιτικές της Ε.Ε
 • v    Δημιουργία Πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανταλλαγές πολιτιστικού περιεχομένου ,μέσα και έξω από τη χώρα.
 • v    Λειτουργία Πολιτιστικών τμημάτων για τη διατήρηση της Λαϊκής Παράδοσης αλλά και για το σύγχρονο Πολιτισμό.
 • v    Δημιουργία και Λειτουργία Περιβαλλοντικών Ομάδων με Ενέργειες και Δράσεις Αειφόρου Ανάπτυξης.
 • v    Οργάνωση Σεμιναρίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κατάρτισης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ενηλίκων και Λειτουργία τέτοιων Δομών.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα Νεολαία σε Δράση , σε Ιταλία , Γερμανία , Σλοβακία ,  Γαλλία (Κορσική ), έχει διοργανώσει Πολυμερές πρόγραμμα με συμμετοχή πέντε ομάδων από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες .

Είναι μέλος σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη μη κερδοσκοπικού σκοπού  και υλοποιεί πρόγραμμα καταπολέμησης του Κοινωνικού αποκλεισμού «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση στη Θεσπρωτία», που είναι συγχρηματοδοτούμενο από τη Ε.Ε και συμμετέχουν πολλοί οργανισμοί της  Τοπικής και Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης, Μ.Κ.Ο , Επιμελητήρια κ.λ.π

Υλοποιεί με  άλλους πέντε εταίρους από Μ. Βρετανία ( 2 εταίροι), Ισπανία , Βέλγιο, και Ολλανδία,  πρόγραμμα GRUNDTVIG –Εκπαιδευτικές  Συμπράξεις, από Ιούλιο 2013 ως Ιούλιο 2015 με τίτλο: Art of the Start