Το  «ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»   ξεκίνησε από το 2008 , με την ίδρυσή του, μια ξεχωριστή πορεία.

Τα μέλη  μας  έχουν μεγάλη εμπειρία στον κοινωνικό χώρο, σημαντική και εξειδικευμένη γνώση, μα περισσότερο απ όλα θέληση και ευαισθησία για συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες.

Σκοπός  μας ή αν θέλετε επιθυμία μας είναι , το εμείς να αντικαταστήσει το εγώ κι  ο  εθελοντισμός να γίνει στάση ζωής κι όχι  φιλανθρωπία και  επιφανειακό  « θεαθήναι» .DSCN2645

Δημιουργικές δραστηριότητες στοχευόμενες στην προσπάθεια για κοινωνική συνοχή ,για ανάδειξη προβλημάτων και αίτιων που οδηγούν σήμερα την Ελλάδα και την Ευρώπη σε μια πρωτοφανή οικονομική και κυρίως κοινωνική κρίση, είναι προτεραιότητά μας.

 Η εμβέλειά μας τοπική και συνάμα χωρίς σύνορα.

Δεν έχουμε αυταπάτες πως θα αλλάξουμε τον κόσμο , δε δικαιούμαστε όμως να λέμε πως για να γίνει  αυτό έχουν υποχρέωση μόνο άλλοι.

Βασιζόμαστε σε δύο κυρίως άξονες.

 – Πρώτον,   η  Ανάπτυξη είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων των βαθμίδων ιεραρχίας ,  όπως είναι διαρθρωμένο το κράτος και το κοινωνικό σύστημα και όπως πρέπει  να μετεξελίσσονται οι θεσμοί αυτοί για βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε υποχρέωση να ενισχύουμε την παρουσία φορέων και πολιτών  στο στάδιο του δημοκρατικού προγραμματισμού , που όπως τουλάχιστον οι κρατούντες  διατείνονται αλλά  και η ίδια η Ε.Ε, θεωρεί  απαραίτητο συστατικό του σχεδιασμού, της υλοποίησης και ελέγχου κάθε αναπτυξιακής  διεργασίας.

–  Δεύτερον,  ο  Άνθρωπος είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο και η βασικότερη εισροή στη διαδικασία της ανάπτυξης.

Εδώ δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα κι εκεί περιστράφηκε  ως σήμερα και  το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών μας.

Ανάδειξη, βελτίωση, ανάπτυξη , δεξιοτήτων των μελών μας και των συνεργαζόμενων στα προγράμματά μας ώστε να βελτιώνεται η θέση τους σε αυτόν τον ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο . Ξέρουμε ότι η εκπαίδευση προάγει  τη γνώση χωρίς να μπορεί όμως  να παρακολουθεί πιστά  όλες τις μετεξελίξεις

Από την άλλη, είναι γνωστό πως η γνώση από μόνη της δε λύνει τα  σημερινά προβλήματα των ανθρώπων . Με τις δικές μας δραστηριότητες ,όπως  ενεργοποίηση μέσα από  εθελοντικές ομάδες , συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά  προγράμματα  –  σεμινάρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό , ενέργειες συμβουλευτικής και προσομοίωσης ,  στοχεύουμε να τονώσουμε την  αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων ,να  ενισχύσουμε και καλλιεργήσουμε  δεξιότητες επικοινωνίας , συνεργασίας , ανάληψης πρωτοβουλιών , δημιουργικότητας , φαντασίας, διεκδίκησης.

Οι δράσεις μας απευθύνονται αδιακρίτως   σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους. Αυτό αποδεικνύεται κι από την ως τώρα λειτουργία μας που βασίστηκε σε ανοιχτή διαδικασία επιλογών σε όλες τις  δραστηριότητες μας και ειδικότερα στη συγκρότηση εκπαιδευτικών αποστολών στο εξωτερικό.

Η όλη μας λειτουργία βασίζεται μόνο σε πόρους των μελών  και των συμμετεχόντων και σε διεθνή  προγράμματα που ουδόλως επιβαρύνουν την τοπική ή την  εθνική οικονομία.

Στο ίδιο μοντέλο θα βασιστεί η λειτουργία μας και στο μέλλον .

Θα εντείνουμε την προσφορά μας προς την τοπική νεολαία με συνεργασίες που διαθέτουμε αλλά και θα διευρύνουμε , σε τοπικό , εθνικό επίπεδο ,  καθώς και  στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ενισχυτικό  «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» στην κατεύθυνση αυτή και το νέο συμπυκνωμένο πλαίσιο δράσης της Ε.Ε για την επόμενη εφταετία,   ERASMUS+.